Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

At-Ta'aaruf (التعارف) : Perkenalan [Bahasa Arab Kelas X]

At-Ta'aaruf (التعارف) : Perkenalan [Bahasa Arab Kelas X]Ismahuu liy and u'arrifa nafsiy. Ismiy Roihan. 'Unwaaniy fisy-syaari' Kalimantan roqmul khoomis Tegalkamulyan Cilacap Al-Januubiyyah. Ana tilmiidzun fish-shoffil 'aasyir bil madrosah SMK Migas Muhammadiyah Cilacap.
Haadza shodiiqiy, ismuhu Haidar. Haidar tilmiidzun fish-shoffits tsaaniy 'asyar. 'Unwaanuhu fisy-syaari' Gayam Tambakreja Cilacap Al-Januubiyyah.
Haadzihi shodiiqotiy, ismuhaa Choirun Nisa'. Choirun Nisa' tilmidzah fish-shoffil 'asyir fit nafsil madrosah ma'iy. 'Unwaanuha fisy-syaari' Rambutan Tambakreja Cilacap Al-Januubiyyah.
Dzaalika ustaadziy. Ismuhu Ronit Johanda. Huwa Mudarris fiy haadzal madrosah. Huwa mudarrisul lughoh al-arobiyyah. 
Wa tilka ustaadzatiy. Ismuhaa Indrawati Tri Agustina. Hiya mudarrisatu Multi Media. Indrawati mudarrisah mujtahidah. Baituhaa ba'iidun minal madrosah. Hiya taskunu fil qoryah jaanibasy syaathi' Widara Payung Cilacap.
Kosakata:
Ismah/ismahuu liy: perkenankanlah saya

Anda u'arrifa: untuk memperkenalkan
Nafsiy: diriku sendiri
Ismiy: namaku
'unwaan/'unwaaniy: alamat/alamatku
Fiy: di
Syaari': jalan
Fisy-syaari': di jalan
Roqmun: nomor
Khoomis: lima
Janubiyyah: selatan
Ana: saya
Tilmiidzun: seorang murid laki-laki
Shoff: kelas
'aasyir/al-'aasyir: sepuluh
Madrosah: sekolah
Bilmadrosah: di sekolah
Mei Inarti
Mei Inarti Seorang Guru Sekolah dan Ibu Rumah Tangga

Posting Komentar untuk "At-Ta'aaruf (التعارف) : Perkenalan [Bahasa Arab Kelas X]"

close