Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs dan Jawabannya ~ Part 1

Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs dan Jawabannya ~ part 1. Berikut ini adalah contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs. Biar tidak panjang banget, ini adalah bagian yang pertama (Part 1). Silahkan dibaca dan dipelajari semoga bermanfaat.
Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas VII SMP/MTs dan Jawabannya


1. Bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang adalah
A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi

Jawaban: A

2. Berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat
A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi

Jawaban: D

3. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari
A. Pakistan
B. Bangladesh
C. Malaysia
D. India

Jawaban: D

4. Puisi lama biasanya disampaikan dengan cara
A. Mulut ke mulut
B. Media massa
C. Pertunjukan seni
D. Titah raja

Jawaban: A

5. Pengulangan kata yang bisa di awal maupun akhir sajak disebut dengan
A. Pantun
B. Gurindam
C. Rima
D. Puisi 

Jawaban: C

6. Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah
Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan
Perteguh jua alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu
Sudahlah hasil kayu dan ayar
Angkatlah pula sauh dan layar
Pada beras bekal jantanlah taksir
Niscaya sempurna jalan yang kabir
Di atas adalah contoh puisi lama berupa:
A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi

Jawaban: B

7. Cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat
Di atas adalah contoh puisi lama berupa
A. Pantun
B. Syair
C. Gurindam
D. Deklamasi 

Jawaban: C

8. Baris pertama dan kedua dalam pantun adalah berupa
A. Anjuran
B. Perkenalan
C. Isi
D. Sampiran 

Jawaban: D

9. Fungsi pantun di hampir semua daerah adalah sama, yaitu untuk
A. Bercanda dan bergembira
B. Belajar dengan ceria
C. Mendidik dan menghibur
D. Mengenalkan pribadi pada kearifan lokal 

Jawaban: C

10. Baris ketiga dan keempat dalam pantun merupakan
A. Anjuran
B. Perkenalan
C. Isi
D. Sampiran 

Jawaban: C

11. Puisi lama yang masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke nusantara adalah
A. Pantun
B. Gurindam
C. Deklamasi
D. Syair 

Jawaban: D

12. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas melayu adalah
A. Fahri Hamzah
B. Hamzah Fanani
C. P. Ramli
D. Hamzah Fansuri

Jawaban: D

13. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari gurindam adalah
A. Nasihat
B. Cerita
C. Filofofi hidup
D. Kata-kata mutiara

Jawaban: 

14. Pantun dikenal dengan berbagai nama di berbagai bahasa di Nusantara. Dalam
bahasa Jawa, pantun dikenal dengan sebutan
A. Tonton
B. Tuntun
C. Pantun
D. Pinuntun 

Jawaban: A

15. Semua baris dalam syair adalah
A. Isi
B. Perkenalan
C. Anjuran
D. Nasehat

Jawaban: A

Baca juga:

Posting Komentar untuk "Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs dan Jawabannya ~ Part 1"

close