Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Kelas 1 dan 2 ~ sekolahmuonline.com.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Kelas 1 dan 2 ~ sekolahmuonline.com. Bapak/Ibu Guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Hadits kelas 1 dan 2 SD/MI Muhammadiyah yang sekarang menerapkan Kurikulum Merdeka, berikut ini Sekolahmuonline posting Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Hadits Fase A (kelas I dan II).
Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits  Kelas I dan II Sekolah Dasar
Kami sajikan agar Bapak/Ibu guru lebih mudah untuk mengcopy tulisannya. Daripada ngetik-ngetik manual dan atau ngopy terus edit-edit lagi jadi capek, nah tinggal buat tabel terus ambil tulisannya dari postingan Sekolahmuonline di bawah ini.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Fase A kelas I dan II

Fase A (Kelas I dan II Sekolah Dasar)

Pada akhir Fase A, pada unsur ilmu tajwid peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah secara terpisah, huruf hijaiyah bersambung, melafalkannya dengan benar dan tanda bacanya, Al Qomariyah, dan Al Syamsiyah. Pada unsur Al-Qur’an peserta didik mampu membaca dengan fasih, menghafalkan, mengartikan surahsurah pendek/pilihan Al-Qur’an (minimal Q.S. al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlas, al-Lahab, an-Nashr, al-Kautsar dan al-‘Asr, Q.S. al-Ma’un, al-Quraisy, al-Fil, alKafirun, al-Humazah, dan at-Takatsur) dan membiasakan diri tilawah Al-Qur’an serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari. Pada unsur Al-Hadits peserta didik mampu melafalkan, membaca dan mengartikan, serta menghafal hadits tentang niat, kebersihan, dan keutamaan belajar. Capaian pembelajaran unsur mata pelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits fase A kelas I dan II disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Fase A kelas I dan II

Fase: A (Kelas I) 
Unsur: Ilmu Tajwid
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah secara terpisah dan tanda bacanya serta melafalkan makharijul huruf dengan benar

Unsur: Al-Qur’an
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mampu membaca dan menghafalkan, mengartikan surah-surah pendek dengan baik dan benar (sekurang-kurangnya surah al- Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlas, al-Lahab, an-Nashr, al- Kautsar dan al-‘Asr) dan membiasakan diri membaca dan menghafal serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari.

Unsur: Al-Hadits
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mengenal hadits tentang niat, rukun iman, kebersihan, dan belajar; menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan hadits

Fase: A (Kelas II) 
Unsur: Ilmu Tajwid
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mampu mengenal huruf hijaiyah bersambung, melafalkannya dengan makharijul huruf yang benar, serta mengenal al-Qamariyah dan alSyamsiyah

Unsur: Al-Qur’an
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik memiliki kemampuan membaca, menyalin, dan menghafalkan, surah-surah pendek dengan fasih, baik, benar dan lancar (sekurang-kurangnya surah alMa’un, al-Quraisy, al-Fil, al-Kafirun, al-Humazah dan atTakatsur) dan membiasakan membaca dan menghafal Al-Qur’an dengan mengenal artinya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Unsur: Al-Hadits
Capaian Pembelajaran:
Peserta didik mengenal hadits tentang rukun Islam, persaudaraan, berbakti kepada kedua orang tua, dan menghormati guru.

Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan postingan tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Fase A kelas I dan II. Semoga bermanfaat, membantu memudahkan Bapak/Ibu Guru dalam mencari dan mengetik Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an dan Al-Hadits kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar. Selamat membaca postingan-postingan Sekolahmuonline yang lainnya.

Lengkap Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits semua Fase (Fase A, B, C, D, E, dan F) silahkan baca pada postingan di bawah ini. Tinggal Bapak/Ibu Guru pilih sesuai kelasnya masing-masing dengan meng-klik judul yang ada. 
Mei Inarti
Mei Inarti Seorang Guru Sekolah dan Ibu Rumah Tangga

Posting Komentar untuk "Capaian Pembelajaran Pendidikan Al-Qur’an dan Al-Hadits Kelas 1 dan 2 ~ sekolahmuonline.com."

close