Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 Lambang dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) + Kunci Jawabannya ~ sekolahmuonline.com

Soal Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 Lambang dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) + Kunci Jawabannya ~ sekolahmuonline.com. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline sajikan kunci jawaban dari Soal Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 yang membahas tentang Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Soal Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 Lambang dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) + Kunci Jawabannya


Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berisi beberapa pembahasan, yaitu: Mengenal IPM, Lambang IPM, Atribut dan Seragam IPM, Aku Bangga Sebagai Pelajar Muhammadiyah, dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Soal-soal berikut cocok untuk digunakan oleh guru Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/Mi. Buat soal tinggal dicopy, tidak capek ngetik-ngetik lagi. Tinggal diedit atau ditambah lagi.

Juga cocok digunakan oleh orang tua/wali murid atau kakak-kakak yang sedang mendampingi putra-putrinya atau adik-adiknya belajar di rumah. Terlebih dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang banyak belajar di rumah atau secara daring/online.

Soal Kemuhammadiyahan Kelas IV Bab 1 Lambang dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)


A. Soal Pilihan Ganda Kemuhammadiyahan Kelas 4 Bab 1 Lambang dan Mars IPM


Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar dan tepat!

1. Surat yang menjadi dasar dari organisasi IPM adalah ...
A. Al-Qalam ayat 1
B. Al-Baqarah ayat 1
C. Ali Imran ayat 1-2
D. An-Nisa ayat 1-2

Jawaban: A. Al-Qalam ayat 1

2. Kepanjangan dari IPM adalah ...
A. Ikatan Pelajar Muslim
B. Ikatan Persatuan Muslim
C. Ikatan Pendidikan Muhammadiyah
D. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Jawaban: D. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

3. Bunyi semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah ...
A. Alif Lam Mim
B. Fastabiqul Khoirot
C. Al-birru manit taqaa
D. Nun, wal qolami wa maa yasthuruun

Jawaban: D. Nun, wal qolami wa maa yasthuruun

4. Arti dari semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah ....
A. Nun, Demi pena dan apa yang dituliskannya
B. Nun, Demi pena dan apa yang dilukiskannya
C. Nun, Demi pena dan apa yang digambarkannya
D. Nun, Demi pena dan apa yang tidak dituliskannya

Jawaban: A. Nun, Demi pena dan apa yang dituliskannya

5. Arti dari warna putih yang terdapat dalam lambang IPM adalah ....
A. Kebersihan
B. Keimanan
C. Kesucian
D. Kecerahan

Jawaban: C. Kesucian

6. Lambang IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) secara keseluruhan menggambarkan bentuk ....
A. Pintu
B. Buku
C. Pena
D. Perahu

Jawaban: C. Pena

7. Gambar matahari dalam lambang IPM artinya ....
A. IPM terus bersinar
B. IPM bersinar berkemajuan
C. IPM bagian dari Muhammadiyah
D. IPM iklhas beramal seperti matahari bersinar

Jawaban: C. IPM bagian dari Muhammadiyah

8. Di bawah ini yang BUKAN contoh sikap pelajar Muhammadiyah adalah ....
A. Bersedekah secara rutin
B. Gemar membaca Al-Quran
C. Rajin shalat berjamaah di masjid
D. Suka berkata kotor dan suka menipu

Jawaban: D. Suka berkata kotor dan suka menipu

9. Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berjumlah ....
A. 2 bait
B. 3 bait
C. 4 bait
D. 5 bait

Jawaban: B. 3 bait

10. Mars IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) diciptakan oleh ....
A. WR. Suprapto
B. KH. Ahmad Dahlan
C. Prof. DR. Amin Rais
D. M. Izzul Muslimin

Jawaban: D. M. Izzul Muslimin

B. Soal Essay Kemuhammadiyahan Kelas 4 Bab 1 Lambang dan Mars IPM


Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar dan tepat!

1. Apa yang kamu ketahui tentang IPM dan kapan serta dimana IPM didirikan?

Jawaban:
IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) adalah organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar, beraqidah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah

IPM didirikan pada tanggal 5 Shafar 1381 H (18 Juli 1961) di Surakarta

2. Sebutkan tujuan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)!

Jawaban:
Tujuan IPM adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

3. Deskripsikan seperti apa lambang IPM dan apa arti warna yang ada pada lambang IPM?

Jawaban:
Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah segi lima berbentuk pena dengan 5 warna yang didalamnya ada gambar matahari, buku, dan surat al-Qalam ayat 1.

Arti warna dalam lambang IPM:
- Merah: berani
- Hitam: kekekalan
- Putih: kesucian
- Kuning: Keagungan dan Ketuhanan
- Hijau: agar ilmu yang dihasilkan dapat mempertebal keimanan

4. Jelaskan makna dari lambang IPM!

Jawaban:
- Bentuk segi lima perisai, runcing di bawah merupakan deformasi bentuk pena
- Gambar matahari berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah bagian dari Muhammadiyah
- Buku di tengah dapat berarti pengetahuan atau al-Quran suci
- Semboyan IPM surat al-Qalam ayat 1: Nuun, wal qolami wa maa yasthuruun (Nun, Demi pena dan apa yang dituliskannya)

5. Tulsilah lirik lengkap dari Mars IPM (IPM Berjaya)!

Jawaban:
Mars IPM karya M. Izzul Muslimin

IPM Berjaya

Bersatu berpadu menjalin ukhuwwah
di dalam ikatan pelajar muhammadiyah
Terampil berilmu berakhlaq mulia
Pelopor dan pelangsung, penyempurna amanah

Berjuang dengan sekuat tenaga
Tegakkan Islam yang utama
Menjadi kader yang siap sedia
Untuk ummat dan bangsa

Berdiri tegaklah tampillah di muka
Ikrarkan bersama IPM berjaya

Mars IPM lengkap dengan Chord Gitarnya silahkan klik lihat disini: Mars IPM (IPM Berjaya) + Chord Gitarnya

Demikian postingan Sekolahmuonline yang menyajikan contoh Soal mata pelajaran Kemuhammadiyahan Kelas IV SD/MI Bab 1 tentang Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) lengkap dengan Kunci Jawabannya. Semoga bermanfaat, silahkan baca-baca postingan Sekolahmuonline lainnya. Selamat dan semangat belajar.

Posting Komentar untuk "Soal Kemuhammadiyahan Kelas 4 SD/MI Bab 1 Lambang dan Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) + Kunci Jawabannya ~ sekolahmuonline.com"

close